เครื่องวัดความหนาผิวชุบ

เครื่องวัดความหนาผิวชุบ

Smart Engineering ในหลายปีที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน

Solid State Detector  จะให้ความละเอียดเสถียรภาพและความไวในการตรวจจับเพิ่มมากขึ้น

อินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน

แอปพิเคชั่นสำหรับใช้งาน :

  • Lead frames, connectors, and flexible PCBs.
  • Screws, Washers, Nuts
  • Electronics coating surface
  • Automotive plating parts