เครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบ

  • การตรวจสอบแบไม่ทำลายชิ้นงาน 90 KV – 450KV พร้อมการตรวจสอบแบบ 2D/3D/CT Scan.
  • กำลังขยาย 22X – 3900X ทั้งแบบ Close Tube และ Open Tube
  • ใช้ Flat Panel Detector.
  • แอปพิเคชั่น : Semiconductor,  Automotive Part, Aluminum Die Cast และ อื่นๆ